นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

bar main

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2566 - 2570  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2561 - 2565  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

 

banner009

banner011