นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 ดาวน์โหลด1

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2567 ดาวน์โหลด1

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด 2

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด 2

banner009

banner011