นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

banner009

banner011