นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองเชียงทูล

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบุสูงนำโดย นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายหนูจันทร์ ศรีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ท่านปลัดจรินยา แสวงผล ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบุสูง

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพระราชพิธี เนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้มีนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสร้างบ้านใหกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการสร้างบ้านใหกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ณ บ้านขุมคำ เลขที่ 34 ม.22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพระราชพิธี วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนืองในวันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในการนี้มีนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน ประธานในพิธี ณ.ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ว่าการอำเภอวังหิน

วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัขกาลที่9

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพระราชพิธี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัขกาลที่9 ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้มีนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัศรีสะเกษ

banner009

banner011