นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565             

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565         

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565                                                                         

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                                                     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565                                                                        

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564                                                                       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564                                                                         

banner009

banner011