นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เอกสาร1

 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3

banner009

banner011