นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ออกดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ร้านทวีกิจวังหิน

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบุสูง ได้ออกดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ร้านทวีกิจวังหิน จ.ศรีสะเกษ

banner009

banner011