นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

เทศบาลตำบลบุสูงจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง โดยนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน มาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภดวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011