นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565                                                                         

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565                                                                     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565                                                                        

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564                                                                       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564                                                                         

banner009

banner011