นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด 2

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด 2

ติดต่อศึกษาดูงาน

banner009

banner011