นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

โครงการคนดีวิถีพุทธ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  คนดีวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลวังหิน   ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังศิลาวิมุตยาราม อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการฯ  ในครั้งนี้ด้วย

ต้อนรับคณะดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จากเทศบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง และคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล จากเทศบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บริเวณบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล   บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันนี้ เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมชี้แจงแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเด่นดี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

คนวังหินไม่ทิ้งกัน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ร่วมกิจกรรมโครงการวังหินสามัคคีนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หนึ่งตำบล หนึ่งวัด ขจัดความยากจน “คนวังหินไม่ทิ้งกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

banner009

banner011