นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

กิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ

วันที่ 23 เมษายน 2564 นำโดย นางสาวจรินยา แสวงผล ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี

banner009

banner011