นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

จัดบูธบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบุสูง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกจัดบูธบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) อสม อปพร มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011