นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011