นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอ ประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังศรีสะเกษ

banner009

banner011