นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) " พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” เทศบาลตำบลบุสูง ผ่านการประเมิน ระดับ A ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011