นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011