นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

รดน้ำขอพรแก่คณะผู้บริหาร

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบุสูง จัดพิธีรดน้ำขอพรแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

banner009

banner011