นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ถอดผ้าป่าสามัคคีตำบลบุสูง

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีตำบลบุสูง ทอดถวาย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011