นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

พิธีเปิด INEC จิตอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด INEC จิตอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม

banner009

banner011