นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน เป็นประธานเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยมีนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษและชาวบ้านหนองไผ่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้

banner009

banner011