นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011