นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ และส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนครศรีลำดวน

banner009

banner011