นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายรักชาติ ฤทธิ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี) วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011