นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านโนนสาย ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านโนนสาย ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011