นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เทศบาลตำบลบุสูงโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบสูงและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกัน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ (หน้าโรงเรียนอนุบาลวังหิน)

banner009

banner011