นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหารบริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

banner009

banner011