นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย

เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้านด้วยผ้าไทยเพื่อส่งเสริมเอกลักษญ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

banner009

banner011