นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ต้อนรับพนักงานโอนย้าย

17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบุสูง นำโดย นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางสาวพัชจภรณ์ ปูตะเลศ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จาก อบต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และนางสาวภัทรภร นามวิสัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จากเทศบาลตำบลสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ

banner009

banner011