นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบุสูง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011