นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

พิธีเปิดงานกีฬาไทยบวกแต้บวกเตยเกมส์

เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาไทยบวกแต้บวกเตยเกมส์

banner009

banner011