การประชุมคณะกรรมการศูนย์การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับตำบล

การประชุมคณะกรรมการศูนย์การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง