นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พื้นที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011