นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะฯ2563

เทศบาลตำบลบุสูง ได้พัฒนาทางหลวงท้องถิ่นโดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอน ประจำปี 2563 จึงขออภัยในการใช้ถนนเส้นบ้านโพนดวน-บ้านบุสูงนี้

 

banner009

banner011